Forside

Rytmisk Musik København (RMK) er en forening for amatørmusikere, der har til formål at stille gode øvefaciliteter til rådighed for flest mulige udøvere af rytmisk musik i København. 

RMK driver i samarbejde med Københavns Kommune 8 øvelokaler i et bunkeranlæg i centrum af Fælledparken.

RMK er en nonprofit organisation, hvor alt arbejde udføres af frivillige, samt den daglige leder. Dermed kan foreningens indtægter benyttes til at skabe gunstige vilkår for medlemmerne og musikkens vækstlag.