Medlemsvilkår

Priser:

Årskontingent 200 kr. - gælder både passive og aktive medlemmer

Månedskontingent for aktive medlemmer 200 kr.

Der er min. 10 medlemmer i et øvelokale.

Medlemmerne skal benytte deres lokale aktivt.