Rytmisk Musik København

Rytmisk Musik København

Rytmisk Musik København (RMK) er en forening for aktive udøvende musikere, der har som formål at stille gode øvefaciliteter til rådighed for flest mulige udøvere af rytmisk musik i København. 

RMK driver i samarbejde med Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab i alt otte øvelokaler i tre bunkeranlæg i centrum af Fælledparken.

RMK er en nonprofit organisation, hvor alt arbejde udføres af frivillige samt en daglig leder. Dermed kan foreningens indtægter benyttes til at skabe gunstige vilkår for medlemmerne og musikkens vækstlag.