Ordensregler

Ordensregler for Rytmisk Musik København

1: Grej i lokalerne og hensyn til andre medlemmer

 • Stil altid jeres grej efter brug, så der bliver bedst mulig plads til lokalets øvrige medlemmer. Tal sammen bands og solister imellem om individuelle behov og indretning.
 • Det er strengt forbudt at benytte andre medlemmers instrumenter/grej med mindre forudgående aftale med ejeren er indgået.
 • Der må kun være grej i lokalerne som rent faktisk benyttes og virker – øvelokalerne er ikke lageropbevaring.
 • PA og øvrigt udstyr som RMK har opstillet i lokalerne må ikke fjernes.

 

2: Booking af øvetider

 • Øvetider bookes via lokalets kalendersystem. Vær realistisk – book fx ikke hver tirsdag i et år frem i tiden, men book de tider I kommer til at benytte.
 • Sørg for at slette en booking så snart I opdager, at I ikke skal øve alligevel.

 

3: Gæster/ikke-medlemmer i lokalerne

 • Man må kun øve og spille i RMK’s øvelokaler, når man er registreret aktivt medlem af RMK.
 • Eneste undtagelse fra dette er når et band afprøver nye folk som erstatning for tidligere medlemmer eller ved udvidelse af besætningen. Man kan højest være gæst 5 gange, hvorefter man skal meldes ind eller ophøre med at øve.
 • Det skal på forhånd meddeles via mail til dagligleder(a)bunkermusik.dk, hvis bands påtænker at få besøg af ikke-medlemmer i lokalerne.

 

4: Undervisning i RMK

 • Det er ikke tilladt at drive indtægtsgivende undervisning i lokalerne, da RMK modtager et stort kommunalt tilskud til øvelokaledrift. Brugen af øvelokalerne er forbeholdt medlemmerne af RMK til øvning.

 

5: Rengøring, oprydning og indeklima

 • I er selv kollektivt ansvarlige for at holde øvelokalet rent og behageligt at opholde sig i. Der er skraldespande i øvelokalerne til almindeligt affald og nye poser i bunden. Affald tømmes i de grønne beholdere ved kontorets bunkeranlæg 119. Støvsuger står i indhakket ved den midterste dør i anlæggene.
 • Større ting som møbler, gammelt grej, storskrald osv. skal I selv køre på genbrugspladsen, eller aftale andet med daglig leder.
 • Iflg. brandvæsnet er det forbudt at efterlade ting i gangene eller oven på sandfiltrene (de store betonkasser med træplade ovenpå).
 • Vær opmærksom på om varmepumpe, ventilator og affugter virker som de skal. Affugteren er tilsluttet afløb og skal derfor ikke flyttes.
 • Der er rygeforbud i bunkerne og på gangene. Rygning kan ske udenfor og skodder smides i opstillet spand ved trapperne.

 

Kontakt til RMK

Har I spørgsmål til drift eller opdager I fejl og mangler, som kan/skal afhjælpes af RMK, rettes henvendelse til dagligleder(a)bunkermusik.dk.

Overholdelse af ordensreglementet er en forudsætning for medlemskab af RMK.

Ordensreglementet er revideret af bestyrelsen den 11/12-2017 - Kontakt: bestyrelse(a)bunkermusik.dk.