Ordensregler

Ordensregler for øvelokalerne og fællesområder i bunkerne

 

1: Rygning forbudt

 • Der er rygeforbud i øvelokaler og på gangareal – det er kommunens lokaler. Rygning skal foregå udendørs eller på trappen, og skodder skal smides i spanden ved foden af trappen.

 

2: Grej i lokalerne og hensyn til andre medlemmer

 • Det er strengt forbudt at benytte andre medlemmers instrumenter/gear med mindre forudgående aftale med ejeren er indgået.
 • Der må kun være udstyr i lokalerne som rent faktisk benyttes og virker – øvelokalerne er ikke lageropbevaring.
 • Stil jeres grej, så der bliver bedst mulig plads til jeres lokale-kammerater – kvadratmeter er en mangelvare under jorden.

 

3: Booking af øvetider

 • Øvetider skal bookes via lokalets Gmail-kalender.
 • Vær realistisk – book ikke hver tirsdag 1 år frem i tiden og book ikke hele døgnet (medmindre I rent faktisk skal øve i et helt døgn).
 • Sørg for at slette en booking, så snart I opdager, at I ikke skal øve alligevel - andre medlemmer vil måske gerne øve.

 

4: Rengøring og oprydning

 • I er selv kollektivt ansvarlige for at holde øvelokalet rent og behageligt at opholde sig i.
 • Tøm affugterne – fugt giver dårligt indeklima og er ikke godt for jeres (og andres) grej.
 • Almindeligt affald (emballage mm) lægges i skraldespandene i øvelokalerne – tøm dem jævnligt i beholderne foran kontorets bunkeranlæg.
 • Større ting, møbler, gammelt gear, storskrald etc. skal I selv køre på genbrugspladsen.
 • Støvsuger er i indhakket ved den midterste dør – skriv mail til daglig leder, hvis der ikke er flere poser.
 • Ting og grej må ikke efterlades i gangene eller oven på sandfiltrene (de store betonkasser med træplade ovenpå) – så får vi ballade med brandvæsenet. Efterladte ting i gangene risikerer at blive smidt ud uden varsel.

 

5: Gæster/ikke-medlemmer i lokalerne

 • Gæster må inviteres med i lokalet på medlemmernes eget ansvar.
 • Hvis gæster øver mere end 6 gange hvert kvartal eller fungerer som reelt medlem af bandet, skal vedkommende meldes ind i foreningen.