Ordensregler

Ordensregler for Rytmisk Musik København

1: Grej i lokalerne og hensyn til andre medlemmer

 • Stil altid jeres grej ud til siderne efter brug, så der bliver bedst mulig plads til lokalets øvrige medlemmer. Tal sammen bands og solister imellem om individuelle behov og indretning.
 • Det er strengt forbudt at benytte andre medlemmers instrumenter/grej med mindre forudgående aftale med ejeren er indgået.
 • Der må kun være grej i lokalerne som benyttes til øvning – øvelokalerne er ikke lageropbevaring.
 • PA og øvrigt udstyr som RMK har opstillet i lokalerne må ikke fjernes.

 

2: Booking af øvetider

 • Øvetider bookes via lokalets kalendersystem. Vær realistisk – book kun de tider I kommer til at benytte.
 • Bands har fortrinsret til aftentider i lokalerne.
 • Sørg for at slette en booking så snart I opdager, at I ikke skal øve alligevel.

 

3: Gæster/ikke-medlemmer i lokalerne

 • Øvelokalerne må kun benyttes af RMK’s medlemmer.

 • Det er dog muligt at have gæster på besøg: Fx hvis man afprøver nye bandmedlemmer. Ligeledes er det muligt for bands at have gæstemusikere med, hvis dette ønskes. Solister må ikke have gæster med i lokalerne,

 • I alle tilfælde skal det være i begrænset omfang, og det skal altid meldes på forhånd på mail til dagligleder(a)bunkermusik.dk, med oplysning om tidspunkt for besøget og navnet på gæsten.

 • Gæstemusikere skal spille på eget gear.

 

4: Undervisning i RMK

 • Det er ikke tilladt at drive indtægtsgivende undervisning i lokalerne, da RMK modtager et stort kommunalt tilskud til øvelokaledrift. Brugen af øvelokalerne er forbeholdt medlemmerne af RMK til øvning.

 

5: Rengøring, oprydning og indeklima

 • I er selv kollektivt ansvarlige for at holde øvelokalet rent og behageligt at opholde sig i. Der er skraldespande i øvelokalerne til almindeligt affald og nye poser i bunden. Affald tømmes i de grønne beholdere ved kontorets bunkeranlæg 119. Støvsuger står i indhakket ved den midterste dør i anlæggene.
 • Større ting som møbler, gammelt grej, storskrald osv. skal I selv køre på genbrugspladsen, eller aftale andet med daglig leder.
 • Iflg. brandvæsnet er det forbudt at efterlade ting i gangene eller oven på sandfiltrene (de store betonkasser med træplade ovenpå).
 • Vær opmærksom på om varmepumpe, ventilator og affugter virker som de skal. Affugteren er tilsluttet afløb og skal derfor ikke flyttes.
 • Der er rygeforbud i bunkerne og på gangene. Rygning kan ske udenfor og skodder smides i opstillet spand ved trapperne.

 

6: Dit ansvar

 • Overholdelse af RMK's regler og retningslinjer er en forudsætning for medlemskab af foreningen. Medlemmer er personligt ansvarlige for at kende til RMK’s formelle retningslinjer og vedtægter.

 

7: Kontakt til RMK

 • Har I spørgsmål til drift eller opdager I fejl og mangler, som kan/skal afhjælpes af RMK, rettes henvendelse til dagligleder(a)bunkermusik.dk.

Ordensreglementet er revideret af bestyrelsen den 21/6-2018 - Kontakt: bestyrelse(a)bunkermusik.dk.